HIGHLIGHTS - konferenčna dvorana do 100 oseb (projektor, računžalnik)