Podjetniški inkubator Perspektiva

NOVICE IN OBVESTILA

Ženske z vizijo 4.0 smo tokrat ustvarile cvetočo reko
13.06.2024
Znova smo se srečale ženske na dogodku 'Ženske z vizijo', ki ga v nizu mreženjskih dogodkov pripravljamo z namenom, da imamo perspektivne in podjetne ženske preko izbranih vsebin možnost izražanja, sprostitve, navdiha in predvsem povezovanja. Tokratno srečanje je bilo znova posebno in očarljivo, obarvano s cvetjem in ustvarjalnostjo, s poudarkom na sproščanju in odpiranju novih poti v osebnem in poslovnem svetu. Udeleženke so se pod vodstvom izkušene ustvarjalke s cvetjem Sonje Prosen prepustile domišljiji in ustvarile cvetočo reko. Ustvarjalno srečanje ni bilo le priložnost za vzpostavitev novih poznanstev ter krepitev kreativnosti, temveč navdih za poslovno presenečenje, ki ga razkrijemo ob kaki drugi priložnosti. Ustvarjalnost nedvomno pomaga ženskam pri premagovanju izzivov, s katerimi se soočamo na poslovni poti, pa tudi v vsakdanu. Z neobremenjenim, odprtim umom se lažje izražamo in si utiramo pot skozi izzive podjetništva. Sploh če smo ženske obda
Preberi več
Javni razpis za 1,5 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu
10.06.2024
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport v Uradnem listu RS št. 45/2024 razpisal finančne spodbude za mikro podjetja v lesarstvu. Slednja bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov. Prvi rok za prijave je 4. julij 2024. Namen razpisa je neposredno okrepiti mikro podjetja in jim omogočiti razvojni preboj, posredno pa okrepiti celotno lesnopredelovalno panogo in uporabiti najpomembnejši slovenski naravni vir – les, ki je tudi eden od temeljev evropskega prehoda v nizkoogljično družbo. Skupna višina sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1,5 milijonov evrov, poudarek pa bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. Sklad ocenjuje, da lahko z razpoložljivo kvoto razpisanih sredstev podpre predvidoma od 30 do 40 projektov. Gre
Preberi več
Diatonične harmonike iz lipovega lesa in pobeg v tropski gozd sta letošnji zmagovalni poslovni ideji podjetniškega programa Biznis in PIP, ki sta bili nagrajeni vsaka z deset tisočimi evri
06.06.2024
Ponosni smo na podjetniške aktivnosti in razvoj, ki ga v Primorsko-notranjski regiji ustvarjajo mlada podjetja. Ena izmed podjetniških spodbud, ki so jo v letošnjem letu podprle občine Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna, je bil tudi podjetniški program Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva Biznis in PIP, ki se je po treh intenzivnih mesecih pridobivanja podjetniških veščin in kompetenc včeraj zaključil z razglasitvijo dveh zmagovalnih podjetniških idej, ki sta prejeli finančni nagradi po 10.000 evrov. Zmagovalni ideji, in sicer najbolj perspektivna in najbolj inovativna, sta bili dve, je pa bistvenega pomena izpostaviti podjetniški potencial vseh udeleženih podjetnikov. Pri razvoju produktov in storitev izražajo neizmerno strast, predvsem pa željo in znanje, ki je potrebno za preboj na trgu. Podjetniški program Biznis in PIP, ki je udeležence podprl z vsebinsko in stroko
Preberi več
Prvi Festival podjetništva za mlade v Primorsko-notranjski regiji v mladih vzbudil vedoželjnost in ustvarjalnost
06.06.2024
Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva v obdobju zadnjih štirih let udejstvovanju mladih na področju podjetništva namenja veliko pozornosti in spodbud, predvsem pa vzpostavlja sistematičen pristop dela z učenci in učitelji, ki krepijo svoja podjetniška znanja, veščine ter mentorske kompetence. Letos je svoje aktivnosti nadgradil s Festivalom podjetništva za mlade. Dogodek, zaokrožen pod sloganom 'Spremeni začetnika v pravega podjetnika', je potekal včeraj v Postojni, k sodelovanju so se odzvale osnovne in srednje šole iz celotne regije. Gre namreč za učence in učitelje, ki z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Perspektiva tesno sodelujejo preko celega leta, v okviru start up vikendov in podjetniških krožkov. Zadnji dve leti zanimanje za podjetniške vsebine, ki pri mladih spodbujajo širok spekter veščin in znanj, izkazuje enajst osnovnih ter srednjih šol v regiji. Na prvem Festivalu podjetni&s
Preberi več
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 2024
04.06.2024
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest. Upravičenci: podjetja, ki so registrirana najmanj 12 mesecev in imajo zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge. Upravičeni stroški so: stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...), stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema), stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine), stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge do 30.06.2026
Preberi več
Poznate podjetja, ki se v podjetniškem programu BIZNIS IN PIP letos potegujejo za nagradi po 10.000 eurov?
04.06.2024
V sredo, 5. junija, zaključujemo naš trimesečni podjetniški program Biznis in PIP, v okviru katerega so podjetniki iz Primorsko-notranjske regije razvijali 13 raznolikih, zanimivih in tudi inovativnih poslovnih idej. Sklepno dejanje bo zaključni dogodek, na katerega vas prav lepo vabimo, saj bi vam radi predstavili ves napredek in perspektivnost, ki jo imajo novoustanovljena podjetja v naši regiji. Predvsem pa bi v vaši prisotnosti radi podelili letošnji finančni nagradi za naj perspektivno in naj inovativno idejo. Bodite del dogodka, ki naše okolje bogati z novimi podjetniškimi zgodbami. Na dogodek se prosim prijavite tukaj. Spoznajte podjetja, ki našo regijo bogatijo z novimi podjetniškimi zgodbami....
Preberi več