Ključne zahteve GDPR in bistvene novosti ZVOP-2

23. 5. 2023 DORIS K. H. 16