Show menu

Podjetniški inkubator IOC Neverke

Občina Pivka objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo proizvodnih in pisarniških poslovnih prostorov ter javni razpis za sofinanciranje stroškov najemnin in vključitev v Podjetniški inkubator Neverke.

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju Neverke ter javni razpis za sofinanciranje stroškov najemnin in vključitev v Podjetniški inkubator Neverke je objavljena na spletnih straneh Občine Pivka: http://www.pivka.si  od 7.10.2022 do 27.10.2022. Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka oddaja v najem poslovne prostore v Podjetniškem inkubatorju Neverke, IOC Neverke, 6256 Košana, na parcelni št. 3534/36, k.o..