Show menu

Vključitev

Javni poziv za inkubacijo

Vabimo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja, da postanejo člani stimulativnega podjetniškega okolja in z našo pomočjo razvijajo inovativne podjetniške ideje.

V podjetniškem inkubatorju Perspektiva nudimo brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja, pomoč izkušenega osebja pri razvoju podjetniške ideje ter ugoden najem poslovnih prostorov, mreženje z več kot petdesetimi podjetji.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

Prijavijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega 3 let. Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA TER NAČIN PRIJAVE:

Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za sprejem v inkubator, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe.
Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega jih bomo vključili v naš program. 

Poziv velja do 31.12.2022.


Vloga za sprejem v inkubator


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Eu skladi: