Show menu

Več o operaciji

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

 

Kratek opis operacije:

Inkubator Postojna v sodelovanju z javno agencijo Spirit v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« izvaja operacijo SIO-ZZP- 2016-17, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen operacije:

Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Cilji in rezultati operacije:

Cilj javnega razpisa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

 

V okviru projekta SIO 2016-17 bomo dosegli naslednje rezultate:

POVZETEK AKTIVNOSTI:
1. ZA POTENCIALNE PODJETNIKE, STARTUPE, OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:

  • Promocijsko-motivacijski dogodki (8)
  • Nabor in presoja inovativnih idej (vsaj 10)
  • Podjetniška šola (vsaj 5 delavnic)
  • Individualna svetovanja, informiranja in usmerjanja (80 ur)
  • Mentorski program (100 ur)


2. ZA OBSTOJEČA INOVATIVNA PODJETJA S POTENCIALOM RASTI:

  • Nabor potencialnih, inovativnih podjetij s potencialom rasti in vrednotenje ter usmerjanje v ustrezne podporne programe (3 evalvacije)
  • Mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo (60 ur)
  • Povezovalni dogodek s prenosom znanj in z mreženjem (3)