Show menu

Storitve

Projektna pisarna

V prvem nadstropju PIP je vsak dan med 8:00 in 16:00 uro odprta projektna pisarna za informiranja in osebna svetovanja. Namenjena je vsem, ki želijo svoje inovativne podjetniške ideje razviti v poslovno iniciativo.

Zaželena predhodna najava na info@inkubator-perspektiva.si  ali +386 (0) 31 257 222. 

Ugodnejša najemnina

Podjetjem je omogočen najem poslovnih prostorov po subvencionirani ceni; cena najema je določena s sklepom sveta Zavoda Znanje Postojna in znaša 4,00€/m2. Višina najemnine raste progresivno skladno s starostjo podjetja. Podjetja poleg najemnine plačujejo tudi obratovalne stroške po za to primernem ključu.
Obdobje* % tržne cene
1. leto 30 %
2. leto 50 %
3. leto 70 %
4. in 5. leto 100 %

*Obdobje ne predstavlja obdobje vključenosti, ampak obdobje od ustanovitve podjetja dalje.

Možnost koriščenja skupnih prostorov

Ob predhodni rezervaciji je na voljo dvorana za organizacijo konferenc in drugih dogodkov. Za najem na voljo tudi zunanjim izvajalcem.
Pišite nam ali nas pokličite na: info@inkubator-perspektiva.si  ali na 031 257 222. 


Svetovalne storitve

 • pomoč startupom
 • mentoriranje
 • priprava podjetja na trg
 • pomoč pri poslovnem načrtu
 • razvijanje idej
 • podpora pri inovacijah
 • povezovanje z zunanjimi strokovnimi mentorji

Vključitev

Vsak prosilec za inkubacijo mora najprej izpolniti vlogo za sprejem v podjetniški inkubator Perspektiva, ki vključuje naslednje dokumente:

 • obrazec 1 - Prijavni obrazec
 • obrazec 2 - Projekni predlog
 • obrazec 3 - Zahtevana dokumentacija
 • obrazec 4 - Izjava prosilca o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije


Direktor zavoda oziroma z njegove strani imenovan zaposlen najprej preveri administrativno ustreznost vloge (ali je vloga popolna in ali so priložene vse priloge) in vlagatelja obvesti o morebitnih dopolnitvah najkasneje v osmih delovnih dneh po prejemu vloge.

Popolno vlogo direktor posreduje komisiji za sprejem v obravnavo, ta pa najpozneje v roku 15 dni izda sklep o sprejemu ali zavrnitvi.

V primeru pozitivno ocenjene vloge s strani komisije mora direktor zavoda z nosilcem dejavnosti oziroma direktorjem podjetja podpisati pogodbo o inkubiranju v 8 dneh od izdaje sklepa komisije za sprejem. Pogodba natančneje opredeljuje obveznosti in praivce inkubiranjega podjetja ter medsebojna razmerja.

Pogodba se podpiše za določen čas, in sicer največ do 5 let. Na podlagi pogodbe o vključitvi se pripravi pogodba za najem poslovnih prostorov.