Show menu

Poslovni prostori

Podjetniški inkubator Perspektiva je umeščen v Poslovno obrtno cono Veliki Otok. Okolje že razvitega podjetništva je spodbuda poslovnim priložnostim, ki jih razvijajo v inkubatorju, saj poleg subvencionirane cene prinaša tudi stimulativno okolje.

Podjetniški inkubator Perspektiva je dinamično okolje, kjer si izkušnje podaja več podjetnikov. Na razpolago je več različnih poslovnih prostorov, namenjenih tako storitveni kot tudi obrtniški in industrijski dejavnosti. Urejena infrastruktura (voda, ogrevanje, elektrika in telekomunikacije) je dopolnjena z vsem, kar potrebuje sodoben in dinamičen poslovni prostor. Vzpostavljen je tudi družabni kotiček s priročno čajno kuhinjo, ki je lahko stičišče idej ali pa center idej.

Ker je dinamika uporabnikov velika, vas za podrobnejše informacije lahko popeljemo skozi inkubator osebno, ali pa dodatna pojasnila dobite preko telefona ali e-pošte. Za ilustracijo so priložene tudi povezave na tloris vseh prostorov ter nekaj utrinkov iz samega inkubatorja.