Show menu

Podjetniški inkubator Perspektiva krepi razvoj podjetništva tudi med mladimi

22. 10. 2022

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva si s sistematičnim in vsebinsko kakovostnim programom, predvsem pa celovitim pristopom in podporo, prizadeva za udejstvovanje mladih na področju podjetništva.

V lanskem letu so sodelovali z enajstimi osnovnošolskimi ekipami iz Pivke, Knežaka, Postojne, Loške doline in Rakeka. Mladi so svoje poslovne ideje zagnali na start up vikendih, razvijali pa so jih z mentorji, pod okriljem Podjetniškega inkubatorja Perspektiva. Raznolike in zelo perspektivne poslovne ideje so bile v programu rednih srečanj z mladimi skrbno zastavljene. Mladi so bili vodeni skozi proces priprave poslovnega načrta, aktivnosti so bile usmerjene v razvoj uporabnih in poglobljenih podjetniških kompetenc. S svojimi poslovnimi modeli so nekatere skupine mladih podjetnikov sodelovale tudi na državnem tekmovanju POPRI. Osnovnošolski ekipi, Color Basket (OŠ Toneta Tomšiča Knežak) in E-Fairytales (OŠ Miroslava Vilharja Postojna) sta se s svojima poslovnima idejama uvrstili na polfinalno tekmovanje POPRI, skupina E-Fairytales pa je v finalu zmagala. Njihova poslovna ideja je deležna veliko pozornosti, osnovnošolci so v fazi ustanavljanja svojega podjetja.

Mladi podjetniki s svojo prizadevnostjo in željo po razvoju svojih poslovnih idej torej izkazujejo visoko mero samostojnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. S svojo suverenostjo, zrelostjo ter delovno vnemo so lahko mladi navdih marsikomu in teh vrednot ter sposobnosti se zavedajo v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, ki k tovrstnim aktivnostim in sodelovanju spodbujajo šole tudi v letošnjem šolskem letu. V septembru in oktobru so se namreč ponovno začele podjetniške aktivnosti na šolah v naši regiji. V letošnjem šolskem letu so v start up aktivnosti vključeni obe šoli iz Postojne, OŠ v Prestranku, Pivki, Košani, Knežaku in OŠ Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice. Podjetništvo intenzivno spodbujajo tudi na obeh srednjih šolah in na Višji šoli.

»Velika odzivnost šol nas veseli, predvsem ker so za to pridobili dodatna sredstva na razpisu in prinašajo svež denar v regijo. Poleg tega pa prepoznavajo šole pa tudi starši kompetence podjetnosti kot čedalje bolj potrebne v vsakdanjem življenju. V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva bomo učitelje, ki so sprejeli vlogo mentorjev, dodatno strokovno podprli, nadobudnim mladim pa z veseljem pomagali pri razvoju idej in udeležbi na nacionalnem tekmovanju POPRI, ki ga vodi Primorski Tehnološki Park.« je začetek aktivnosti z mladimi v letošnjem šolskem letu povzela vodja programov za mlade v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Dolores Keš.

Podjetniške aktivnosti za mlade, za katere si prizadeva mrežni podjetniški inkubator, ki le-te širi med vse šole v Primorsko-notranjski regiji, so bile kot smiselne in kakovostno zastavljene, prepoznane tudi v okviru projekta »Podjetnost in podeželje«. Gre za projekt, financiran s strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je bil izbran na javnem pozivu LAS za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, v njem pa sodelujejo, Podjetniški inkubator Perspektiva,  Zavod Znanje Postojna kot vodilni partner in pa Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Pivka, Kreaktiva – multimedijsko ustvarjanje ter Mladinski center Postojna. Cilj projekta, ki ga bodo partnerji izvajali do konca junija 2023, je vzpostaviti sistemski pristop k spodbujanju podjetnosti osnovnošolcev in brezposelnih mlajših odraslih. Pri tem bodo aktivnosti usmerjene v usposabljanje teh ciljnih skupin in tudi učiteljev ter svetovalcev do te mere, da bodo le-ti osvojili vse potrebne korake za razvoj svoje podjetniške ideje, njeno udejanjenje na trgu in morebitno samostojno podjetniško pot. Podjetniški inkubator Perspektiva si želi s projektnimi aktivnostmi spodbujati in razvijati podjetništvo v regiji, z dostopnostjo in strokovnim vodenjem pa na področju podjetništva vzpostaviti sistem, ki bi povečeval zaposlitvene možnosti mladih.

___________________________________________________________________


Podjetniški inkubator Perspektiva (PIP) je podporna institucija, ki vam pomaga na poti razvoja podjetniške ideje. Skozi program SIO, ki ga financira agencija SPIRIT, vas podpirajo z individualnim mentoriranjem, različnimi strokovnimi in motivacijskimi delavnicami in znanji in izkušnjami ekspertov, ki sodelujejo z njimi. Predstavljajo skupnost podjetnikov in podjetnic, ki so začeli z idejo in tistih, ki so vstopili že z oblikovanimi produkti oz. storitvami, z njihovo pomočjo pa so ideje uspeli razviti in izpopolniti. Z mrežami partnerjev v tujini vam pomagajo pri raziskavi in vstopu na tuja tržišča. Zavedajo se, da je začetek poslovanja vedno zahteven, tudi finančno, zato delujejo kot t. i. mrežni inkubator in, skupaj z Občinami Bloke, Ilirska Bistrica, Cerknica, Loška dolina, Pivka in Postojna, pod ugodnimi pogoji omogočajo najem pisarniških ali proizvodnih prostorov, s sodobno opremljenimi skupnimi prostori, v katerih spodbujajo mreženje med podjetji in njihov hitrejši razvoj.  

PIP, Kreaktiva