Show menu

Občina Pivka objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo proizvodnih in pisarniških poslovnih prostorov ter javni razpis za sofinanciranje stroškov najemnin in vključitev v Podjetniški inkubator Neverke.

IOC Neverke, 7. 10. 2022

Občina Pivka objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo proizvodnih in pisarniških poslovnih prostorov ter javni razpis za sofinanciranje stroškov najemnin in vključitev v Podjetniški inkubator Neverke.

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Podjetniškem inkubatorju Neverke ter javni razpis za sofinanciranje stroškov najemnin in vključitev v Podjetniški inkubator Neverke je objavljena na spletnih straneh Občine Pivka: http://www.pivka.si  od 7.10.2022 do 27.10.2022. Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka oddaja v najem poslovne prostore v Podjetniškem inkubatorju Neverke, IOC Neverke, 6256 Košana, na parcelni št. 3534/36, k.o..

Več informacij dobite na spletni strani Podjetniškega inkubatorja pod zavihkom VKLJUČITEV, ali pa na spletni strani Občine Pivka. Lahko nas pa tudi pokličete v času uradnih ur na tel. št. 05 72 10 100 (Tanja Avsec) ali pa na 051 311 656 (Jana Nadoh Bergoč).