Show menu

Poziv za oddajo poslovnega prostora - Bistro Perspektiva II.

Veliki Otok 44b, 6230 Postojna, 24. 8. 2022

Zavod znanje Postojna objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora (Bistro Perspektiva) v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, v obrtni coni Veliki otok, za obdobje petih let.

V naravi predstavlja predmetni poslovni prostor restavracijo s kuhinjo in pripadajočimi prostori, ki se nahajajo v pritličju navedenega objekta, in sicer v skupni izmeri 340,73 m2. Poslovni prostor bo dan v najem popolnoma opremljen z vso potrebno stavbno opremo (kuhinja, opremljena restavracija, bar, zunanja terasa) brez drobnega inventarja.

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora poteka od 24. 8. 2022 do 15. 9. 2022.

Za vsa pojasnila v zvezi najemom poslovnega prostora ter vpogledom v razpisno dokumentacijo se lahko obrnete na kontaktno osebo: Jana Nadoh Bergoč (051 311 656, jana@inkubator-perspektiva.si).

Obrazec ponudbe (33.8 KB)