Show menu

Razpis za krožno gospodarstvo v podjetjih

9. 8. 2022
Mikro, mala, srednje velika in zagonska podjetja lahko pridobite do 100% sofinanciranje projektov iz krožnega gospodarstva.
Upravičeni stroški razpisa so stroški storitev zunanjih izvajalcev: svetovalne storitve, investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), objektov in zemljišč, stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov ter materiala, zalog.
 
Podjetje lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR (SKLOP I) ali od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR (SKLOP II) v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.
Višina sofinanciranja je odvisna od posameznega upravičenega stroška in se giblje med do 50 in 100%.
 
Okvirna višina sredstev skupaj znaša skoraj 18 mio EUR. 
 
Prvi rok za prijavo je 15.9.2022.
 
Več o razpisu tukaj.