Show menu

Še vedno so na voljo spodbude za razvoj pospeševanja podjetništva v Občini Postojna

7. 7. 2022
Konec marca je Občina Postojna objavila javne razpise za dodeljevanje finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna za leto 2022. V letošnjem proračunu je v ta namen namenjenih 180.000 eurov sredstev, ki bodo razdeljene med štiri ukrepe (Ukrep 2, 4, 6 in 9). Prvo odpiranje ponudb je bilo 25. maja, vendar so v okviru javnih razpisov še vedno na voljo sredstva, ki jih podjetniki lahko izkoristijo. Drugo odpiranje prijav bo 7. septembra.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev za izvedbo razpisa je 67.000,00 eur. Sredstva bodo namenjena tistim projektom, ki bodo realizirani v času od 1.1.2022 do najkasneje 30.11.2022. Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno – raziskovalne dejavnosti na območju Občine Postojna in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta, povezana z izvajanjem začetne investicije ali investicije v razširjanje oz. diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji, novo ustvarjena delovna mesta pa morajo biti ohranjena/zasedena najmanj tri leta.

Javni razpisi za spodbude, namenjeni razvoju podjetništva v občini Postojna, bodo odprti do porabe sredstev, ki so zagotovljena v letošnjem proračunu Občine Postojna. Prvo odpiranje prijav je bilo 25. maja 2022, drugo pa bo 7. septembra 2022. Razpisna dokumentacija z navodili je dostopna na spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, lahko se jo posreduje tudi po elektronski pošti. Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju ter pojasnjevanju obrazcev so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na Občini Postojna na 05 7280 725 ali kristina.kalister@postojna.si (Kristina Kalister).