Show menu

Začenjamo z novim projektom

7. 7. 2022

Uspešno smo kandidirali na 6. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ravzoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letih 2021-2023. Vodilni partner projekta »PODJETNOST IN PODEŽELJE« je naš Zavod Znanje Postojna, OE Podjetniški inkubator Perspektiva, v projektu pa sodelujejo še Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Pivka, Zveza društev Mladinski center Postojna ter Kreaktiva, multimedijsko ustvarjanje. Projekt, sofinanciran v višini 45.421,30 eurov, bomo izvajali od julija 2022 do julija prihodnje leto.

Gre za projekt, usmerjen v spodbujanje podjetnosti mladih, predvsem pa s projektom in aktivnostmi, ki jih načrtujemo, nadaljujemo delo, s katerim smo sistematično začeli v preteklem letu in z njim usmerjamo ter spodbujamo regijske šole k razvoju podjetniških idej mladih.