Show menu

Informacija o poslovanju gospodarskih družb in zadrug v Primorsko-notranjski regiji v letu 2021

Ajpes, 8. 6. 2022
V informaciji sta predstavljena poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zadrug v Primorsko-notranjski regiji v letu 2021.