Show menu

PODJETNIŠTVO V TURIZMU ODPIRA NOVE RAZVOJNE PRILOŽNOSTI

7. 4. 2022

V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva smo že v preteklem letu razvili svoj podjetniški program Start-tourism-up, namenjen spodbujanju podjetniških kompetenc tistih, ki delujejo na področju turizma. Program je ciljno usmerjen k razvoju inovativnih turističnih proizvodov, nadgradnji obstoječih turističnih produktov in ponudbe ter k ustanavljanju novih podjetij na področju turizma, predvsem pa v izgradnjo ustreznega podjetniškega modela, ki udeležencem omogoča, da si s svojo dejavnostjo ustvarijo delovna mesta in način kakovostnega življenja. V letošnjem letu je v programu, z izjemno inovativnimi idejami in poslovnimi modeli, sodelovalo deset udeležencev, ki so se danes zbrali na zaključnem dogodku 'Omreži se – poveži se: Povežimo turizem'.

Dogodka, ki je bil namenjen predvsem mreženju oziroma povezovanju udeležencev z namenom sklepanja novih poznanstev in morebitnih partnerstev, so se udeležili tudi občinski predstavniki, strokovnjaki s področja turizma, potencialni turistični ponudniki, predstavniki podpornih organizacij na področju turizma in ostala zainteresirana javnost. Prijeten dogodek, katerega cilj je bil poudariti povezovanje podjetniških kompetenc z razvojem turizma, ki ima v našem okolju velik potencial in predvsem prikazati primer dobre prakse celovite povezanosti tega v strokoven podjetniški program, je povezovala dolgoletna urednica in voditeljica turistične oddaje Na lepše, Marjana Grčman.

Svoje izkušnje o pomembnosti dimenzije, ki jo ima podjetništvo pri razvoju turistične ponudbe, so v okviru dogodka predstavili predstavniki iz regije in širše. Mateja Hrvatin Kozlovič (Istrski zajtrk), Tom Ločniškar (Čilčeva domačija v Pedrovem), Tomaž Penko in Nataša Kocjančič (Bike Slovenia) ter Janja Urbiha (Grofica Greta) so s svojimi primeri dobrih praks potrdili, da podjetništvo v turizmu odpira nove razvojne priložnosti, predvsem pa zbrane navdušili s svojimi predstavitvami in inovativnostjo svoje ponudbe.

Kot je bilo na dogodku večkrat izpostavljeno, turizem ni zgolj prostočasna aktivnost, pač pa je pomembna gospodarska panoga, ki nosi zaslužek, zato je pomembno ob kakovostnih turističnih vsebinah oblikovati tudi ustrezen poslovni model, ki slednje omogoča. In prav to je  glavni cilj podjetniškega programa Start-Tourism-Up, ki smo ga oblikovali v  Podjetniškem inkubatorju Perspektiva. Predvsem pa gre za uveljavljen primer dobre prakse pri povezovanju podjetništva in turizma, ki bi ga bilo smiselno razvijati tudi na nacionalni ravni, z določenimi prilagoditvami glede na izkazane potrebe posameznega lokalnega okolja pa ga ponuditi kot inovativen in prilagojen podjetniški program. Temu pritrjujejo tudi predstavniki podpornih turističnih organizacij v regiji, ki so se udeležili dogodka in, ki skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Perspektiva, v jeseni že pripravljajo nove skupne iniciative v okviru Start-Tourism-Up.