Show menu

AKTUALNI RAZPISI NA PODROČJU PODJETNIŠTVA

4. 4. 2022
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI CERKNICA ZA LETO 2022 
Rok za prijavo: 7.4.2022
Občina Cerknica objavlja Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2022 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Več tukaj.

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUDE ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH 
Rok za prijavo: 12.4.2022
Namen razpisa je spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR SPS planira podpreti okoli 200 projektov. Več tukaj.


JAVNI RAZPIS DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA (NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST)

Rok za oddajo vlog: 28.4.2022

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Več tukaj.


SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2022

Rok za prijavo: 10.5.2022

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije (v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Več tukaj.


NOVI VAVČERJI

Rok za oddajo vlog: 31.3.2023
Slovenski podjetniški sklad objavlja poziv za vavčerje. Več tukaj


JAVNI RAZPIS OBČINE POSTOJNA ZA SUBVENCIONIRANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE MLADIH PODJETIJ V LETU 2022

Rok za oddajo vlog: 7.9.2022

Upravičenci do pomoči so mikro podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež in poslovne prostore na območju Občine Postojna. Namen pomoči je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbujati nastanek novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva. Več tukaj.


JAVNI RAZPIS OBČINE POSTOJNA ZA SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ V LETU 2022

Rok za oddajo vlog: 7.9.2022

Predmet sofinanciranja so nove investicije in investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Postojna v predelovalni, storitveni ali razvojno- raziskovalni dejavnosti. Več tukaj


JAVNI RAZPIS OBČINE POSTOJNA ZA SPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ V LETU 2022

Rok za oddajo vlog: 7.9.2022

Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju občine Postojna in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Več tukaj.