Show menu

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

MGRT, 4. 3. 2022
Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije (v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).

Podjetje prejme izplačilo ob dokazanih zastavljenih/ zahtevanih ciljih.

Rok za prijavo je 10. 5. 2022.

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad