Show menu

Obiskala sta nas ministra za javno upravo in digitalno preobrazbo

11. 2. 2022

V okviru današnjega vladnega obiska Primorsko-notranjske regije je Podjetniški inkubator Perspektiva gostil obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča in njegovega podsekretarja Andreja Hoivika ter ministra za javno upravo Boštjana Koritnika. V vlogi gostitelja so gosta sprejeli župan Občine Postojna Igor Marentič, direktorica občinske uprave Marina Rebec, podžupan Andrej Poljšak, direktorica Zavoda Znanje Tatjana Hvala in vodja inkubatorja dr. Jana Nadoh Bergoč. Pogovor je bil usmerjen na področje digitalizacije, ki je pomemben dejavnik razvoja, tudi v javnih zavodih. Direktorica Zavoda Znanje Postojna Tatjana Hvala je obema ministroma predstavila Zavod Znanje kot možen pilotni projekt digitalne transformacije javnega zavoda.

Tudi digitalizacija v podjetništvu je eden ključnih razvojnih dejavnikov, ki podpira strateške usmeritve Službe vlade za digitalno preobrazbo. V inkubatorju se trenutno izvaja investicija - urejanje drugega nadstropja inkubatorja, ki bo vključevalo 11 novih poslovnih prostorov, dodatne konferenčne prostore, eksperimentalni prostor za nove tehnologije, v pritličju inkubatorja bo urejena tudi nova restavracija. Kot je izpostavila vodja inkubatorja, je pomembna predvsem prilagoditev celotne infrastrukture in ponudbe obstoječim programom, kar vključuje tudi podporo pri digitalizaciji, bodisi produktov ali procesov novih podjetij. Med podjetji je namreč še vedno zaznati velik del tistih, ki o digitalizaciji ne razmišljajo oz. jim to področje predstavlja precejšnjo neznanko. Vloga inkubatorja pri tem je lahko predvsem pri vnosu novih znanj (s strani start-upov), ponujanju novih storitev in produktov, ki podpirajo digitalizacijo, nenazadnje pa tudi pri spodbudi obstoječim podjetij za angažiranje, čemur je pritrdil tudi minister za digitalno preobrazbo, ki se je aktivno vključil v pogovor in izrazil zadovoljstvo nad prizadevanji ter ponudil podporo pri izzivih, ki jih v podjetništvu zahteva digitalna transformacija. Vsi udeleženi na srečanju ocenjujejo, da država nudi veliko ustreznih mehanizmov za spodbujanje podjetništva in razvoja gospodarstva, obenem pa tudi prepoznavajo potrebo po še večjem povezovanju teh mehanizmov.


Foto Atelje Postojna