Show menu

Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb v PRS

Ajpes, 3. 2. 2022

Ajpes obvešča, da na podlagi spremembe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 18/2021 z dne 9.2.2021, ZGD-1K) morajo gospodarske družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe, za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike.

Dodatne informacije in načini podaje vloge so navedeni na povezavi https://www.ajpes.si/novica/Obvezen_vpis_elektronskega_naslova_gospodarskih_druzb_?id=489.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRSter dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.