Show menu

Vavčer za prototipiranje

Slovenski podjetniški sklad, 24. 1. 2022
Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam, ki so upravičene do prijave zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. 

Predmet javnega poziva: je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa. 

Ciljne skupine/upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Poziv je odprt do 31.3.2023

Več info dobite na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada