Show menu

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad, 24. 1. 2022
Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc. 

Več informacij o razpisu na strani Slovenskega podjetniškega sklada