Show menu

6. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Las za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, 24. 1. 2022

LAS med Snežnikom in Nanosom je v preteklem letu prejel dodatna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenjena za sofinanciranje operacij iz Strategije lokalnega razvoja. Po uspešni spremembi Strategije in potrditvi organa upravljanja, da je poziv ustrezen za objavo, je UO LAS na svoji dopisni seji sprejel končne določbe poziva in ga z dnem 20.01.2022 javno objavil. Celotna dokumentacija poziva je dostopna na spletni strani LAS.

Višina razpoložljivih sredstev 6. javnega poziva je v višini 217.000,00 €, po posamezni vlogi bo možno koristiti največ 55.000,00 €, sredstva pa so namenjena za operacije na urbanem območju LAS. Želja LAS so operacije na področju spodbujanja podjetništva in trajnostnih inovativnih podjetniških idej z dodano vrednostjo, usmerjene na tematsko področje Razvoja osnovnih storitev.

Rok oddaje vlog je 7. marec 2022 po pošti ali pa do 15,00 ure osebno v prostorih LAS. V kratkem bo objavljen datum predstavitvene delavnice, vse informacije pa dobite na spletni strani in osebno pri zaposlenih na LAS.