Show menu

Objavljen je poziv za vključitev v program Start-Tourism-up

Podjetniški inkubator Perspektiva, 2. 12. 2021

Kaj je Start-Toursim-Up?

Start-Tourism-Up je usmerjen podjetniški program, ki vključuje tako osnovne podjetniške vsebine (oblikovanje poslovnega modela, trženje in prodaja itd.) kot ključne vsebine za oblikovanje inovativne turistične ponudbe.

Komu je program namenjen?

Ponudnikom obstoječnih turističnih storitev in produktov, ki bi slednje želeli nadgraditi ter potencialnim podjetnikom, ki si želijo delati v turizmu.

Kaj pridobim?

Na dogodkih boste udeleženci pridobili ključna strokovna in praktična znanja na področju podjetništva, vendar bodo delavnice prilagojene vsebinam, ki so za turizem še posebej relevantne.

Kako bo program potekal?

Program vključuje pet 3-urnih delavnic, ki bodo izvedene v obdobju 26.1. do 10.3.2022

Delavnice bodo potekale enkrat tedensko, preko ZOOM aplikacije.

Informacije o programu bodo dostopne na spletni stran www.inkubator-perspektiva.si ter preko naših socialnih omrežij (FB, IG, LinkedIn).

Za prijavo v program je treba v online obrazcu na kratko opisati svojo poslovno idejo, na kateri nameravate intenzivno delati tekom programa.

Prijavljeni s predstavitvijo poslovnih idej in min. 80 % udeležbo bodo upravičeni do vključitve v inkubator in nadaljnje strokovne podpore pri vstopu na trg in pridobivanju potencialnih virov financiranja.


Kako se lahko prijavim?

Preko spletnega obrazca, ki ga najdete TUKAJ


Prijave potekajo do 10.1.2022.


Aktivnosti Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v okviru operacije SIO ZZP-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast