Show menu

Dnevi podjetniškega podpornega okolja Primorsko notranjske regije

Veliki Otok 44b, 6230 Postojna, 23. 9. 2021
21.9.2021 se je v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Postojna v sodelovanju s SPOT točko Primorsko notranjske regije odvijal Dan podjetniškega podpornega okolja. Na dogodku so prisostvovali strokovnjaki s področja krožnega gospodarstva in podporne organizacije, brez katerih razvoj ne bi bil mogoč v takšni meri kot je.


Dogodek je bil usmerjen v raziskovanje priložnosti, ki jih prinašajo novi načrtovani finančni viri za podjetja na ravni EU in na ravni RS. Na dogodku so bile predstavljene naslednje tematike:

·      Prikaz stanja na področju podjetništva v Primorsko-notranjski regiji (predstavila ga. Lenassi, AJPES)

·      Predstavitev koncepta krožnega gospodarstva in vloge digitalizacije pri tem (predstavila ga. Omersel Weiss, Inštitut Jožefa Stefana)

·      Kratek pregled načrtovanih razpisov MGRT na področju krožnega gospodarstva in digitalizacije, namenjenih podjetjem (predstavila ga. Nadoh Bergoč, Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva)

·      Predstavitev instrumenta spodbujanja trajnostne strateške poslovne transformacije (predstavili ga. Hren, SPIRIT, g. Stojanović, NEC Cerknica in ga. Mahne, RRA Zeleni kras)


Na osnovi predstavljenega je skupina udeležencev oblikovala delovne skupine, v okviru katerih so udeleženci prediskutirali o izkušnjah in izzivih na področju krožnega gospodarstva in digitalizacije, ki jih srečujejo pri vsakdanjem delu s podjetniki v regiji. V zadnjem delu posveta so sledile skupne ugotovitve in zaključki udeležencev, opredelili smo tudi osnutek regijskega projekta na področju krožnega gospodarstva.


Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«