Show menu

Računi, obveznosti in odbitek DDV

Zoom, 11. 8. 2021
Na delavnicah se bodo obravnavala pravila, ki se dotikajo tematike financiranja od računov, do obdavčitev storitev z vidika DDV ter obdavčitev dobav blaga z vidika DDV. 

Vabljeni k udeležbi!