Show menu

Spoznajte priložnosti in spodbude na področju podjetništva

Veliki otok 44b, 6230 Postojna, 11. 6. 2021

V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva tudi v tem prvem poletnem mesecu napovedujemo dva dogodka, s katerima zaokrožamo nadvse uspešen prvi del letošnjega leta.

V torek, 15. junija ob 15. uri, bo preko orodja Zoom vsem mladim namenjen spletni dogodek Odskočna deska. Študentom, praktikantom, mladim podjetnikom, mladim brezposelnim in vsem ostalim zainteresiranim bodo v sklopu dogodka predstavljene možnosti in priložnosti, ki so mladim na voljo na področju podjetništva. Svoje izkušnje in spodbudne informacije bodo z mladimi delili predstavniki Cmepiusa, RRA Zeleni kras (program PONI), lanskoletni zmagovalec Naše perspektive, ki je svojo podjetniško pot začel ravno skozi Erasmusov program za podjetnike in še drugi.

V juniju sledi tudi prvi dogodek izveden v živo. Na trati pred stavbo Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva bo v torek, 22. junija ob 16. uri potekalo srečanje, namenjeno mreženju. Poudarek dogodka »Na mreženju se učimo o mreženju« bo spoznavanje vseh članov podjetniške skupnosti ter tako imenovani networking, ki ga bo vodila izkušena trenerka mehkih veščin, psihologinja Nina Dušić Hren. Na dogodek so vabljeni vsi zainteresirani posamezniki, saj v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva na široko odpiramo vrata vsem, ki si želijo spodbud in pomoči ob začetnih podjetniških korakih.

Zadovoljstvo nad vzdušjem, ki veje v podjetniškem inkubatorju, predvsem pa uspešnimi rezultati, potrjuje tudi vodja Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva, dr. Jana Nadoh Bergoč: »V zadnjem letu smo kljub velikim izzivom zaradi epidemije resnično zadovoljni nad napredkom: v naši skupnosti je vedno več podjetnikov, širimo mreže sodelovanja tudi izven meja, uspešno smo izpeljali dva podjetniška programa, tretjega, novega, pa načrtujemo v jeseni. Med večjimi dogodki zadnjega leta je zagotovo vzpostavitev mrežnega inkubatorja na ravni celotne Primorsko-notranjske regije, ki kaže na podporo lokalnih skupnosti naši aktivnosti. Za »koronsko leto« so rezultati pravzaprav nad pričakovanji, kar nam daje zagon tudi v prihodnje.«

Poleg že omenjenega novega programa, bomo v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva v jeseni nadaljevali z individualno obravnavo obstoječih in novih podjetnikov, s širjenjem mrež predvsem v gospodarstvu, z načrtovanjem novih programov, izvedbo programov za mlade in ostalimi aktivnostmi v naših krogih. Z velikim veseljem pa se odzivamo tudi na pobude iz okolja,  saj je naš skupni interes predvsem ustvariti realen učinek v okolju, spodbuditi podjetniško dejavnosti in pospešiti ustvarjanje kakovostnih novih delovnih mest.