Show menu

Mrežni podjetniški inkubator del projekta Arrivals regions

Veliki Otok 44b, 6230 Postojna, 2. 6. 2021
Projekt ARRIVAL REGIONSobsega območje Osrednje Evrope in vključenih je kar 13 partnerjev iz šestih držav ter poteka od aprila leta 2019 in bo trajal do konec marca 2022. Projekt s širšim nazivom »Raziskovanje pristopov socialnih inovacij za socialno in gospodarsko vključevanje državljanov izven Evropske unije« in se izvaja v okviru programa INTERREG CENTRALNA EUROPA

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva je bil v projekt povabljen kot partner in izvajalec projektne vsebine s področja opolnomočenja tujcev za področje podjetništva. Z izvedbo številnih izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti smo projekt uspešno izpeljali in zelo ponosni smo na naše mentorirance, ki so pokazali voljo do dela in učenja. Veseli smo, da bodo s svojimi znanji pomagali krepiti podjetniško skupnost tako v lokalnem kot tudi regijskem območju.