Show menu

Najava dveh podjetniških razpisov

Veliki otok 44b, 6230, 7. 5. 2021
Zadeva razpis vaše področje delovanja? Preverite razpisne pogoje in v kolikor potrebujete več informacij ali pomoč pri prijavi, smo vam v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Perspektiva na voljo osebno, preko telefona, elektronske pošte ali Zoom sestanka.

Dosegljivi smo na info@inkubator-perspektiva.si ali 031/257 222.NAJAVA RAZPISA - SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO PODJETIJ

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti ter digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbo projektov industrije 4.0., idr. Do prijave so upravičeni MSP-ji, ki imajo vsaj 5 zaposlenih. Podjetja lahko prejmejo od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. do 60 % sofinanciranje. Razpis bo predvidoma objavljen 7. 5. 2021. Več informacij TUKAJ.


NAJAVA RAZPISA ENERGY HARVESTING AND STORAGE TECHNOLOGIES 

Razpis se osredotoča na projektne predloge, ki bodo vključevali inovativne tehnologije za učinkovito, nizkocenovno, trajnostno, kompaktno in fleksibilno pridobivanje energije, pretvorba in skladiščenje, ki so ključnega pomena za doseganje ciljev Zelenega dogovora. Projektni predlogi morajo vključevati vsaj eno do naslednjega:

  • razvoj inovativnih tehnologij in sistemov,
  • razvoj inovativnih konceptov in tehnik ali
  • napredni materiali in naprave za elektrokemično shranjevanje.

Projekti se lahko financirajo tudi nad 2,5 mio EUR, če so ustrezno utemeljeni. Razpis bo predvidoma objavljen 19. 5. 2021. Več informacij TUKAJ.