Show menu

Odličen poslovni model - izračunajmo, kaj se splača!

Virtualno, zoom 11.3. 2021 ob 16:30, 3. 3. 2021
Poslovno idejo spremenimo v poslovno priložnost. Neusmiljeno jo prerešetajajmo, ovrednotimo, izračunajmo pričakovan prihodek in dobiček in jo na podlagi tega preoblikujemo, razširimo, jasneje profiliramo, da bo pripravljena na trg.
Prijave na dogodek so obvezne!

Aktivnost sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020", prednostne osi: "3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast".