Show menu

Ponosni smo na Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva

Veliki otok 44b, 6230 Postojna, 31. 3. 2021

Ponosni smo na dogodek, ki se je danes zgodil v naših prostorih. Šest županov Primorsko-notranjske regije, direktorica Zavoda Znanje Postojna Tatjana Hvala in vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva Jana Nadoh Bergoč so namreč podpisali sporazum o vzpostavitvi Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva. Dogodku so prisostvovali tudi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj, državna sekretarka Ajda Cuderman, višji svetovalec v sektorju za internacionalizacijo Gazmend Ćatipi ter generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Jernej Salecl, ki so si ogledali naše prostore in načrtovane investicije, v sklopu svojega obiska pa obiskali tudi ICST.

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva pomeni poenoten, skupen nastop in prizadevanja Občin in našega podjetniškega inkubatorja, da dobi podjetništvo v regiji pravi pomen, predvsem pa priložnosti, da postane del vizij, projektov in vsestranskega delovanja v regiji. Naš namen je na širšem območju, ki presega meje samo ene Občine, vzpostaviti vzvode na sistemski ravni za spodbujanje nastajanja in rasti novih podjetij. Pri tem so pomembna skupna prizadevanja za podporo razvoju mladih podjetij, spodbujanje podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture ter tudi podpora občinskim službam občin podpisnic pri izvedbi razpisov za spodbujanje podjetništva in drugih podpornih dejavnosti pri razvoju podjetništva.

»Na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj smo izjemno veseli, da se znotraj regije povezuje več občin sploh z namenom krepitve gospodarske dejavnosti v smislu malega, uspešnega podjetništva z visoko dodano vrednostjo. To na eni strani pomeni razvojni potencial za celotno industrijo, po drugi strani pa s tem ohranjamo prebivalce v svojih občinah in s tem zagotavljamo nek dolgoročni razvoj. To je ena prvih tovrstnih pobud v Sloveniji, zato izrekamo vsem občinam in ekipi Podjetniškega inkubatorja Perspektiva veliko pohvalo v želji, da bi s svojo namero čimprej prispevali k razvoju visoko tehnoloških podjetij in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Ocenjujemo, da je potenciala za res prebojne ideje, glede na dobro zastavljene strategije, tukaj  ogromno.« je svoje misli ob obisku Podjetniškega inkubatorja Perspektiva strnila državna sekretarka na MGRT Ajda Cuderman.

Ne glede na epidemiološke razmere, ki zaznamujejo naše zadnje leto, je današnji dogodek potrditev naše predanosti in predvsem namer, ki tudi v prihodnje optimistično napovedujejo uresničitev naših ambiciozno zastavljenih ciljev in izzivov na področju podjetništva. V to je prepričana tudi vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, dr. Jana Nadoh Bergoč: »Ideja o mrežnem inkubatorju v naši regiji obstaja že od 2006, zato smo resnično veseli, da smo jo vendarle uspeli tudi v resnici realizirati. Tu gre še posebna zahvala vsem županom, ki izkazujejo veliko mero razumevanja tako do potreb podjetnikov in širšega gospodarskega okolja kot tudi pomena takšnih iniciativ. Je pa treba opozoriti, da gre za prvi korak na dolgi poti, kjer nas čaka še veliko izzivov. Veliko nam pomeni podpora, ki jo našim naporom izkazujeta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencija SPIRIT, ki nas podpirata tako pri načrtovanju prihodnih aktivnosti kot pri financiranju aktualnih programov, ki jih nudimo novim podjetnikom.«

Foto: Simon Avsec