Show menu

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Slovenski podjetniški sklad, 27. 3. 2021
P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0Odprtoodprt do 15. 09.20211. Objava javnega razpisa P4L 2020 v Ur. l. RS, št. 101/2020 z dne 17.07.2020 in spremembe v Ur. RS. št. 180/2020 z dne 04.12.2020
 • Javni razpis P4L 2020 (čistopis)
 • Razpisna dokumentacija P4L 2020 (čistopis)
 • Posebni pogoji poslovanja k javnemu razpisu P4L 2020
 • Slovenski podjetniški sklad je dne  04. 12. 2020 za javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. v Uradnem listu RS objavil povečanje višine razpisanih sredstev za podjetja iz programskega območja Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

  Povečanje razpoložljivih sredstev bo na razpolago za naslednje odpiranje vlog. Rok za oddajo vlog je 15. 2. 2021 do 14:00 ure. Razpoložljiva sredstva za naslednje odpiranje vlog so razvidna iz spodnje preglednice.


 •  
   
  poveanje P4L
2. Letak P4L 2020
 •  P4L2020

3. Priprava vloge
4. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.


5. Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:
Vir: Slovenski podjetniški sklad