Show menu

Osnovni elementi poslovnega modela

Virtualno (zoom), 4. 3. 2021 ob 16:30, 25. 2. 2021
Na delavnici boste spoznali osnovne korake kako oblikovati poslovni model, od idealnega do realnega.

Aktivnost sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacij se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020", prednostne osi: "3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast".