Show menu

Na voljo vavčerji za prototipiranje

Veliki otok 44b, Postojna, 27. 2. 2021

Slovenski podjetniški sklad namenja skupaj 1.000.000 eurov za sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa in sicer:

  • dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje
  • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti
  • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

Veljavnost poziva: od 1.1.2020 do 30.09.2023
Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR

Več informacij o pozivu in vse o pogojih si preberite tukaj.


V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva smo vam na voljo za nasvete in pomoč pri prijavi na razpise. Oglasite se nam!

Več informacij:

info@inkubator-perspektiva.si, 031/257 222