Show menu

Raziskava povpraševanja po digitalnih profilih v slovenskih organizacijah

Digitalno inovacijsko stičišče, 26. 11. 2020

Digitalizacija pomembno vpliva tudi na trg dela, pri čemer odločilno spreminja tako povpraševanje kot tudi oblikuje ponudbo delovne sile, s tem pa nastajajo potrebe po določenih profilih ali do zdaj neobstoječa delovna mesta. V Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije so pripravili vprašalnik, ki bo ponudil vpogled v trenutno stanje povpraševanj po digitalnih profilih v slovenskih podjetjih.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

Predviden čas reševanja vprašalnika je 10 minut. Odgovori v raziskavi so anonimni in bodo obdelani le na skupinski ravni. Vprašanja, povezana z lastnostmi podjetja, služijo zgolj kot osnova za kategoriziranje rezultatov in nikakor za profiliranje sodelujočih. Omogočeno je shranjevanje vprašalnika za namen kasnejšega nadaljevanja izpolnjevanja.