Show menu

SPODBUDE ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PRODUKTOV V LESARSTVU

Slovenski podjetniški sklad, 23. 10. 2020

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis, namenjen uvajanju novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanju dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij in modernizacijo proizvodnje. Višina sofinanciranja je do 45 %, naslednji rok za prijavo pa je 11. november 2020.

Več informacij na povezavi.