Show menu

NAŠA PERSPEKTIVA SO PREPRIČLJIVI PODJETNIKI

Podjetniški inkubator Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna, 6. 10. 2020

Natečaj Naša Perspektiva, ki ga je Podjetniški inkubator Perspektiva objavil v marcu 2020, je t.i. predinkubacijski program, katerega namen je udeležencem ponuditi priložnost za presojo in testiranje njihovih podjetniških idej. Na ta način inkubator spodbuja razvoj podjetniške kulture in inovativnost ter posledično prispeva h krepitvi podjetništva v regionalnem in širšem poslovnem okolju. Osrednja pozornost je namenjena iskanju inovativnih poslovnih idej, ki imajo potencial za rast in nadaljnji razvoj. Tekom petmesečnega mentorskega usposabljanja je izbranih deset udeležencev z različnimi delavnicami, izobraževanji in s pomočjo zunanjih mentorjev, ki sodelujejo z inkubatorjem, oblikovalo ter nadgrajevalo svoje podjetniške ideje do točke, ko je ta pripravljena za predstavitev na trgu.

Na zaključnem dogodku, ki je zaradi razmer in veljavnih ukrepov potekal pod skrbno načrtovanim protokolom in bil namenjen zaključenemu krogu povabljencev, se je deset finalistov, željnih podjetniške uveljavitve, s svojimi poslovnimi idejami prvič predstavilo javnosti. Ključno vlogo je imela strokovna komisija, v sestavi Mateje Jordan, mag. Boštjana Požarja ter Uroša Petohleba, ki je na podlagi predstavitev ter razgovorov s kandidati izbrala tri najobetavnejše predstavnike.

Nagradni sklad v vrednosti 14.000 eurov, ki sta ga za zmagovalce ter tudi preostale finaliste zagotovila Podjetniški inkubator Perspektiva ter Občina Postojna, je posameznikom pomembna spodbuda, da bodo svoje začetne podjetniške korake krepili še v prihodnje, predvsem pa, da bodo pri tem izkoristili vse priložnosti, ki jim jih nudi sodelovanje z inkubatorjem pod okriljem agencije SPIRIT v okviru programa SIO 2020-2022 (redna srečanja z mentorji inkubatorja, souporabe poslovnih prostorov, sodelovanje v podjetniški skupnosti, vključevanje v programe inkubatorja ter podpora pri nadaljnjem razvoju).

Kot je v svojem nagovoru izpostavila vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, dr. Jana Nadoh Bergoč, je pomembno, da so prvi koraki v svet podjetništva strokovno podprti, prepoznani ter tudi ustrezno vodeni. »Kljub temu, da je naš PIP med najmlajšimi slovenskimi inkubatorji, je prav to motiv in razlog za našo dinamičnost in sodobnost. Želimo si, da se ljudje pri nas dobro počutijo, a obenem vztrajamo pri visoki stopnji strokovnosti pri delu s podjetniki. Zagotovo začetniški podjetniški koraki niso enostavni, zato pristopamo k vsakemu podjetniku z veliko mero človečnosti in razumevanja njegovih potreb. Vendar je naša naloga tudi vztrajati na tistih točkah, ki se jih podjetniki običajno najraje izognejo, predvsem, ker so jim posamezna področja nepoznana. Naša prednost je prav v takšni usmerjenosti v posameznika, prisegamo na skladnost dela in življenja ter verjamemo v moč skupnosti.« Vodja programa SIO v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Ana Širca pa ob tem izraža navdušenje nad letošnjimi udeleženci natečaja in njihovimi podjetniškimi prizadevanji ter izpostavlja njihovo kakovostno sodelovanje z mentorji. »Predvsem si želimo, da bi vsi letošnji kandidati verjeli v svoje podjetniške sanje ter jim predano sledili. Pri tem jim lahko strokovno in učinkovito pomagamo, kar velja tudi za vse ostale, ki morda še niso povsem prepričani, kako začeti in kam usmeriti svojo željo ter energijo, da bo podjetniška ideja zaživela.«

Podjetniški inkubator Perspektiva

Foto: Simon Avsec