Show menu

Innovation Day v sodelovanju z Novartis Slovenija

Innovation Day v sodelovanju z Novartis Slovenija, 16. 9. 2020

Avtorji najboljših programskih rešitev, ki bodo povezale izziva farmacije z naprednimi informacijskimi tehnologijami, bodo finančno nagrajeni, s potencialno možnostjo prihodnjega sodelovanja z družbo Novartis Slovenija.

KAJ?

Dizajniranje zametkov dejanskih rešitev za izziva:
1. Napovedovanje biološke uporabnosti (BU) učinkovine iz njene kemijske strukture in njenih fizikalno-kemijskih lastnosti
2. Obogatena resničnost in vizualizacija podatkov v farmacevtski tehnologiji

KDAJ?

Petek in sobota, 25. in 26. september 2020

KJE?

Tehnološki park Ljubljana: Velika dvorana/XR Lab

Na voljo nam bo velika dvorana na Tehnološkem parku Ljubljana, ki bo organizirana v delovne otoke, kjer boste z ekipo lahko razvijali rešitve in delali na izzivu. Vsem skupinam pa bo na voljo tudi XR Lab, kamor se boste lahko med delom obrnili za praktično testiranje projekta.

KDO?

Izzivov željni eksperti s področja farmacije in programerji (študenti, diplomanti in zaposleni), ki se na tekmovanje prijavite kot posamezniki ali ekipe. Organizatorja bosta izmed prijavljenih kandidatov izbrala do 40 tekmovalcev oz. 8 ekip.

*Lekovi zaposleni na hackathonu ne morejo sodelovati.

NAGRADNI SKLAD

5.500 EUR - 3.000 EUR za zmagovalno ekipo, 1.500 EUR za drugo in 1.000 EUR za tretjeuvrščeno ekipo.

PRIJAVE?

Prijave sprejemamo do 6. septembra 2020 do 23:59 preko linka do prijavnega obrazca.

1. izziv: Biološka uporabnost – kemijska struktura

Biološka uporabnost je delež neke učinkovine (aktivne komponente v zdravilu), ki po zaužitju skozi usta pride v nespremenjeni obliki v krvni obtok. Pomeni koliko učinkovine iz tablete dejansko pride v krvni obtok in dejansko ima učinek. Biološka uporabnost lahko močno variira – od 100% do samo nekaj odstotkov.
Biološka uporabnost je ključna pri razvoju novih zdravilnih učinkovin, kot tudi razvoju novih generičnih izdelkov. Pogosto jo je zelo težko določiti, v nekaterih primerih pa celo nemogoče. Podatki o biološki uporabnosti so zato pogosto pomanjkljivi in nezanesljivi.

Na področju določanja biološke uporabnosti se že dolgo aktivno išče nove in hitrejše načine napovedovanja biološke uporabnosti. Uporabljajo se tako kemijske lastnosti učinkovin (QSPR) kot tudi fiziološke lastnosti človeškega telesa. Kljub vsem naporom še vedno ne obstaja dober način napovedovanja biološke uporabnosti in možnosti uporabe računalniškega učenja so še vedno slabo raziskane.
Na voljo imamo seznam približno 1000 učinkovin, njihovo biološko uporabnost, njihovo 2D strukturo (zapisano v .SVG formatu), različne tekstovne zapise njihove strukture, na voljo pa so tudi prosto dostopni zapisi njihove 3D strukture (https://www.drugbank.ca/https://www.chemspider.com/). Kot ostale podporne informacije so na voljo tudi osnovne fizikalno-kemijske lastnosti (tališče, molekulska masa,...).

Pričakujemo razvoj modela ali drugih ustreznih računalniških algoritmov, ki bi na osnovi različnih vhodnih podatkov bili sposobni napovedati biološko uporabnost različnih zdravilnih učinkovin. Glavno merilo bo točnost (kako blizu je napoved dejanski vrednosti) in sposobnost (koliko učinkovinam lahko napovemo biološko uporabnost z znano točnostjo) napovedi.

2. izziv: Obogatena resničnost in vizualizacija podatkov v farmacevtski tehnologiji

Obogatena resničnost (Augmented reality) je tehnologija, ki nam za razliko od virtualne resničnosti, kjer je prostor v celoti generiran z računalnikom, prikazuje svet, kot ga vidimo naravno z dodatnimi digitalno generiranimi informacijami.

Ob razvoju trdnih farmacevtskih oblik generiramo veliko podatkov, katerim se lahko največkrat posvetimo le po končanem eksperimentu v varnem zavetju pisarne. Velikokrat pa so ravno ti sproti nastajajoči podatki v kombinaciji z zgodovinskimi podatki ter njihova vizualizacija ključni pri sprejemanju odločitev, ki lahko kritično vplivajo na uspešnost izvajajočega se eksperimenta.

Želimo si celosten koncept uporabe obogatene resničnosti v laboratorijih od integracije z osebno varovalno opremo, upravljanja z navideznimi elementi, čiščenja opreme, identifikacijo uporabnikov, vizualizacijske elemente itd. Za izdelavo bodo na voljo tehnološki postopek, sestave vzorcev, pogoji prostora, izpis podatkov treh različnih tehnoloških naprav za tri eksperimente.