Show menu

Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

Slovenski regionalni sklad, 11. 8. 2020
Slovenski regionalni sklad je v sklopu proti koronskih ukrepov v Uradnem listu objavil razpise:1. javnirazpis B1 za brezobrestne kredite v višini od 5.000 Eur do 50.000 Eur, ročnost 5 let, moratorij do 6 mesecev, zavarovanje kredita zgolj z menicami, brez stroškov odobritve, brezplačno vodenje kredita
2. Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicije projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1
 

Hkrati ima Sklad v izvajanju še sledeče javne razpise:

-         Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1 (Ur. l. RS, št. 65/2020). Razpisanih je 3.000.000 EUR likvidnostnih posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije.

-         Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 (Ur. l. RS, št. 69/2019, 35/2020 in 101/2020). Razpisanih je 3.000.000,00 za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč po obrestni meri ROM + pribitek od 0,10% letno do 0,50% letno in zavarovanje samo s predmetom nakupa.

-         Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij– PF1 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020) ter 

-    Javni razpis za dodeljevanje posojil zapred-financiranje podjetniških projektov - PF3  (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020). 

Oba razpisa sta namenjena za premostitveno financiranje za izvedbo projektov, ki so že prejela odobrena evropska sredstva. Gre za pomemben in potreben ukrep, povezan z uspešnim črpanjem evropskih sredstev in izvedbo projektov, ki so sicer pridobila evropski finančni vir, vendar morajo pred končnim prejetjem le-tega zagotoviti premostitvena sredstva. Hkrati ima Sklad v pripravi javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev– PF2, ki bo objavljen predvidoma do konca meseca avgusta 2020.