Show menu

2. Javni poziv za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna

PIP, 12. 11. 2018

Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna, Zavod Znanje Postojna objavlja 2. javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Postojna.

Predmet poziva je sprejem pravnih oseb v redno članstvo v Podjetniški inkubator Postojna. Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila.

S pozivom omogočamo najem:

-  pisarn,

-  sejne sobe,

-  dvorane,

-  koriščenje operacije SIO-ZZP-2018-19 (brezplačno mentoriranje, ekspertno svetovanje).


Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 23. 11. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

 

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Tamara Bergoč (tamara.bergoc@inkubator--postojna.si) ali pa Nejc Konjevič (nejc.konjevic@inkubator-postojna.si).

 

 DOKUMENTI:

- vloga za inkubacijo