Show menu

Tematska delavnica: Konkretizacija ideje

Podjetniški inkubator, 30. 5. 2018

V SREDO, 30. 5. 2018, smo v sklopu natečaja Inovativna Postojne 2018 izvedeli štiriurno tematsko delavnico na temo strategije podjetja in priprave na poslovni načrt. Na delavnici smo analizirali izsledke predhodno izvedenih anket na terenu, s ciljem definiranja profila končnega kupca (persona) ter oblikovanja kratke predstavitve za posamezno idejo (ang. elevator pitch).

Na prejšnji delavnici so udeleženci skupaj z predavateljem pripravili vprašalnik, ki se je nanašal na reševanje njihovega specifičnega problema, na tokratni delavnici pa smo se pogovorili o rezultatih. Rezultate so morali udeleženci utemeljiti na podlagi izkušenj ostalih podjetnikov ter obenem upoštevati smernice trga. Na ta način je vsak posameznik oblikoval zaključeno celoto iz katere je izluščil "persono" oziroma natančnejši opis končnega kupca.

Predavateljeva naloga je bila tudi, da spremeni mnenje in mišljenje udeležencev ter jih pripravi do tega, da bodo na končnega kupca gledali skozi drugačne oči. Kakšne potrebe ima kupec oziroma kakšno korist lahko ima od njihove storitve ali produkta. Recimo, če prodajamo stroj za vrtanje, bo kupec najverjetneje kupil našo napravo, ker potrebuje luknje v steni.

Po tem, ko so udeleženci oblikovali profil njihovega končnega kupca, smo skupaj sestavili kratko prestavitev, s katero bodo nastopili pred komisijo. Prestavitev je zajemala kratko zgodbo o sebi, skozi katero predstavijo problem kupca, nato njihovo rešitev in na koncu pozovejo komisijo in utemeljijo, zakaj si prav oni zaslužijo mentorske ure.

Udeleženci so nad delavnico izjemno navdušeni, saj so dobili drugačen pogled na svoje ciljne stranke. Sedaj so bolj ozaveščeni, zakaj potencialni kupci razmišljajo o nakupu produkta ali plačilu storitve.