Show menu

Trajnostna mobilnost kot priložnost za podjetništvo

Podjetniški inkubator Perspektiva, 15. 9. 2017
V Evropskem tednu trajnostne mobilnosti smo v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva v Postojni v sodelovanju  z Občino Postojna, 22. 9. 2017, ob 10.00 organizirali mrežni dogodek na temo trajnostne mobilnosti v podjetništvu, na katerem smo predstavili možnosti in priložnosti za sodelovanje in razvoj ter orisali globalne smernice na tem področju na podlagi primerov dobrih praks iz Slovenije in iz tujine .  

Poleg govorcev iz Občine Postojna in nevladnih organizacij, sta se dogodka udeležila tudi postojnski župan Igor Marentič, ki je podjetnike vzpodbudil k tesnejšemu medsebojnemu sodelovanju in evropski poslanec Lojze Peterle, ki je predstavil priložnosti in zanimive prakse iz tujine ter globalno sliko na tem področju.