Show menu

6. Podjetniška šola

Podjetniški inkubator Perspektiva, 5. 6. 2017
Financiranje podjetniških idej in finančno upravljanje, osnovni finančni termini, poslovni finačni kazalci, viri financiranja, financiranje v zgodnjih fazah razvoja.

Izvajalci dogodka: Ljubljanski univerzitetni inkubator – Matej Stevanovič, Zavod Znanje Postojna

Na delavnici smo dobili nasvet, kako planirati finance – stroške in prihodke in spoznali osnovne finančne termine. Na delavnici smo pregledali, na katere stroške ne smete pozabiti v planiraju in kako jh oceniti. V finančno predlogo smo vnesli podatke in pogledali, kako stroški in prihodki vplivajo na poslovni izid. Izvedeli smo, kakšne vrste financiranja so na voljo v zgodnjih fazah razvoja.