Show menu

Predstavitev natečaja Inovativna Postojna 2017

Podjetniški inkubator Perspektiva, 13. 4. 2017
Predstavitev natečaja, delovanje podjetniškega inkubatorja, predstavitev podjetniške poti in podjetniških projektov Mihe Petka.

Izvajalci dogodka: Ljubljanski univerzitetni inkubator – Lidija Honzak, Miha Petek, Zavod Znanje Postojna 

Miha Petek je podjetnik, ki je svojo kariero začel pred leti ter se s pomočjo Inkubatorja in razpisov že vrsto let uspešno ukvarja s podjetništvom. Svoje prostore tudi najema znotraj Inkubatorja v Ljubljani, zato je zelo primerno predstavil pomen inkubaotrjev ter pomen sodelovanja na razpisih in dogodkih, ki spodbujajo mlado podjetništvo. Dogodek se je odvijal v Podjetniškem Inkubatorju Perspektiva Postojna, kjer je pohavalil investicijo in vlaganje v prostore Inkubatorja ter podpornega okolja.