Show menu

1. Podjetniški zajtrk

Podjetniški inkubator Perspektiva, 19. 4. 2017
Aktualni razpisi na področju gospodarstva, razpis za dodelitev finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna, predstavitev razpisov regionalnega razvojnega sklada, predstavitev storitev Ajpesa, zajtrk in mreženje

Izvajalci dogodka - predavatelji:  Primož Kunaver, Občina Postojna – Branko Milharčič, Slovenski regionalno razvojni sklad – Melita Ovsec Plos, AJPES – Larisa Benassi, Zavod Znanje Postojna

Za nami je prvi podjetniški zajtrk v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva. Z nami so bili Primož Kunaver, ki je predstavil aktualne razpise s področja gospodarstva, Melita Ovsec Plos iz Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Branko Milharčič, ki je predstavil prihajajoči občinski razpis za dodelitev finančnih vzpodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna in Larisa Benasi iz AJPES, ki je predstavila njihovo delovanje in točko Vem. Mrežni dogodek je bil namenjen povezovanju podjetnikov in tistih, ki na to pot šele stopajo. Dobili smo veliko izčrpnih informacij in vzpodbud za naprej, Greenko.si, Miha Piškur d.o.o. pa je poskrbel, da nismo bili lačni in da smo se posladkali brez slabe vesti.