Show menu

Natečaj Inovativna Postojna 2017

Podjetniški inkubator Perspektiva, 28. 3. 2017

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA IN PODJETNIŠKI INKUBATOR PERSPEKTIVA

Podjetniški inkubator Perspektiva Zavoda Znanje Postojna v sodelovanju z občino Postojna in Agencijo SPIRIT Slovenije razpisuje natečaj za izbor najbolj inovativne podjetniške ideje v primorsko-notranjski regiji v letu 2017. V okviru natečaja želimo pritegniti čim več mladih in ostalih podjetniških skupin, ki bodo sodelovale z lastno inovativno idejo, ter s tem prispevale k kvalitetnejšemu okolju. Vodstvo občine Postojna skupja z Zavodom Znanje  se je odločila, da bo v letu 2017 objavila tri glavne tematike, kjer se lahko podjetniške skupine tudi prijavijo in sicer: 

  • TRAJNOSTNI TURIZEM IN GOSTINSTVO – Poudarek je na inovativnih oblikah turistične ponudbe in trženju, z razvojem lokalnih produktov in razvijanju potencialov naravne in kulturne dediščine
  • INOVACIJE V INDUSTRIJI – Poseben poudarek je na inovativnih oblikah  ter razvojnem potencialu v orodjarstvu, industriji plastičnih mas, industriji motorjev, prehrambeni industriji
  • INOVATIVNO PODJETNIŠTVO – Kategorija vključuje inovativne pristope v različnih panogah, s poudarkom na inovativnih izdelkih, storitvah in poslovnih modelih.    

Natečaj Inovativna Postojna je odprt od 24.3.2017 do vključno 14. 5. 2017. Vaš izkaz interesa za sodelovanje na natečaju izkažete z izpolnjeno prijavnico, ki je dosegljiva na spletnem mestu http://www.inkubator-postojna.si/ 

Prijavnice nam lahko pošljete na e-naslov: inkubator-vodja@zavod-znanje.si ali pa osebno dostavite na naslov Podjetniški inkubator Perspektiva, Veliki otok 44b, 6230 Postojna najkasneje do 14. 5. 2017 do 15h.


Prijavitelji na natečaj bodo v obdobju od 15. 5. 2017 naprej pridobili možnost brezplačne udeležbe na podjetniških delavnicah in mentorskem programu, ki ga bo zagotovil Zavod Znanje Postojna v sodelovanju z LUI, Ljubljanskim univerzitetnim inkubatrjem, UIP Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, Ustvarjalnikom, podjetniškim peskovnikom. Občina Postojna bo za najbolj inovativne rešitve in izdelane poslovne modele podelila posebne nagrade. 

PRIJAVNI OBRAZEC Inovativna Postojna 2017