Show menu

Predstavitev EU in SLO razpisov

ZOOM,
Vabimo vas k udeležbi na 90 minutni delavnici, kjer vam bosta predavatelja Jure Tomc MBA, direktor podjetja Cresco Innovation d.o.o. za EU nepovratna sredstva in Urša Piculin Tancoš, direktorica podjejta Alias Plus d.o.o. za slovenska nepovratna sredstva predstavila vse na teme:
- Nepovratna sredstva in spodbude države v Sloveniji
- Nepovratna sredstva, ki jih ponuja Evropska Unija v okviru programa Horizon Europe.

Na delavnici boste udeleženci izvedeli:
- Kako nepovratna sredstva delujejo in kako jih primerjamo z ostalimi viri financiranja
- Kakšne možnosti ponujajo viri nepovratnih sredstev v Sloveniji in kateri viri financiranja sotrenutno na voljo
- Kako so organizirana nepovratna sredstva v okviru programa Horizon Europe
- Kaj so glavni kriteriji za prijavo na nepovratna sredstva
- Kako se prijavimo in katerih pogojem je treba ob prijavi zadostiti.
- Kaj so TRL stopnje (technology readiness level),
- Proces prijave na najbolj zaželen razpis v okviru Horizon Europe programa: EIC pospeševalnik
- Nasveti za prijavo in proces pisanja razpisne dokumentacije

Dogodek bo potekal preko ZOOM-a in je brezplačen! Prijave na dogodek so OBVEZNE. Na dogodek se lahko prijavite TUKAJ

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«