Show menu

Kreativno mentoriranje podjetnih idej

Veliki Otok 44b, 6230 Postojna,
Kreativno mentoriranje podjetnih idej je delavnica namenjena učiteljem, mentorjem in vsem, ki na tak ali drugačen način podajajo znanja podjetništva in podjetnosti. Na delavnici bomo spoznali različne metode, ki jih uporabljamo, bodisi kot samostojne bodisi kot kombinacijo, v procesu snovanja market-fit produkta. Prav tako bomo spoznali tehnike, s katerimi lahko podajamo snov o podjetnosti na malo drugačen način. Po osvojenem teoretičnem znanju se bomo proti koncu delavnice osredotočili na izbrane primere in kombinacijo metod praktično preizkusili.

Prijave na dogodek so OBVEZNE, in jih sprejemamo do 9.11.2021 tukaj.

Dogodek je brezplačen!

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«