Show menu

Zasnova uspešnega razvojnega projekta

Veliki Otok 44b, v primeru slabe epidemiološke slike ZOOM, 16:30,

Dvig kompetenc inkubirancev in druge zainteresirane publike na področju povečanja izvajanje razvojnih projektov je pomemben, zlasti v luči (do določene mere neizkoriščenega) potenciala v regiji ter dviga dodane vrednosti katere lahko izvira iz inovativne dejavnosti in uspešne komercializacije razvitih rešitev. V okviru delavnice bodo posredovane izhodiščne informacije ter določene praktične veščine za delovanje na tem področju.

 

Cilji projekta so:

·        Usposabljanje in prenos metodologije.

·        Posredovanje dobrih praks

·        Praktični prikaz v okviru zmožnosti prostora in časa


1.    Vsebine usposabljanja in trajanje

  

 ·        Pregled trga oziroma potreb na trgu, identifikacije konkurenčnih priložnosti

·        Idejna faza, tehnike kreacije idej in nadgradnje rešitev

·        Testiranje idejnih rešitev (interno, eksterno)

·        Izbor in validacija

·        Pregled stanja rešitev (splet, patentne baze), Freedom to Operate

·        Snovanje projekta kot celote (trg – kupci, financiranje izvedbe, financiranje obratnih sredstev in vstopa na trg, zasnova izvedbe)

·        Podrobna operativna zasnova izvedbe razvojnega projekta

·        Partnerstva

·        Učinkovita implementacija

·        Validiranje rešitev, lean start-up pristop, pivotiranje

·        Pridobivanje finančnih sredstev (nepovratnih, povratnih, investicijski kapital)

·        Zaščita intelektualne lastnine 3.) Prikaz dobrih praks

 2.  Praktična delavnica na individualnih rešitvah udeležencev 

Prijave na dogodek so obvezne.

Prijava!

Prijavitelji bodo v primeru ON LINE izvedbe dobili povezavo na e-naslov na dan dogodka