Show menu

Cene in cenovne stratgije

Podjetniški inkubator Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna; 16:30,
Raziskave so pokazale, da se cenovne strategije v podjetju oblikujejo na podlagi različnih dejavnikov in se glede na različne faktorje na oblikovanje in prilagajanje cene spreminjajo glede na posamezen proizvod, podjetje in njegov razvoj

Če vas zanima pricing in cenovne strategije, kako jih zapisati, se nam pridružite na dogodku. 

Prijave na dogodek so obvezne. Prijavite se TUKAJ.

 

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«